Đặc điểm cơ học và kiểm tra an toàn cho pin ER chính

September 20, 2018

Không.

(序号)

Mặt hàng

(项目)

Phương pháp và điều kiện thử nghiệm

(测试 方法 及 条件)

Tiêu chí

(标准)

1

Kiểm tra độ rung

振动 测试

Cố định các tế bào để rung bảng và chịu rung động đi xe đạp mà tần số được thay đổi với tốc độ 1Hz mỗi phút giữa 10Hz một 55Hz, các chuyến tham quan của rung động là 1,6mm. Các tế bào sẽ được rung trong 30 phút cho mỗi trục của trục XYZ.

、 电 芯 固定 在 三个 三个 沿 、 、 分钟 分钟 分钟 振幅 振幅 振幅 振幅 振幅 振幅 振幅 振幅 振幅 振幅 振幅 振幅 振幅 振幅 振幅 振幅 振幅 振幅 振幅 振幅 为 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 10Hz ~ 55Hz , 每 分钟 变化 1Hz。

Không rò rỉ

无 泄漏

không giảm cân

无 失重

không có ngắn mạch

无 短路

Không có lửa

不 起火

Không có vụ nổ,

无 爆炸

2

Độ cao

Thử nghiệm mô phỏng

高空 摸拟

Pin nên được bảo quản ở áp suất 11,6 KPa hoặc ít hơn trong ít nhất sáu giờ ở nhiệt độ môi trường 23 ± 2 ℃.

Không rò rỉ

无 泄漏

không giảm cân

无 失重

không có ngắn mạch

无 短路

Không có lửa

不 起火

Không có vụ nổ,

无 爆炸

3

Ngắn mạch

(短路 试验 23 ± 2 ℃)

Mỗi pin mẫu thử, lần lượt, là ngắn

lưu thông bằng cách kết nối (+) và (-) thiết bị đầu cuối của pin với một dây Cu có tải trọng kháng tối đa là 0,1Ω. Thí nghiệm phải được tiến hành ở nhiệt độ phòng (23 ± 2 ℃). ± 在 常温 下 约 23 ± 2 ℃ 依次 把 每个 样品 外部 短路 短路 短路 短路 短路 短路 短路 线路 线路 线路 超过 超过 超过 超过 超过 超过 超过 超过

Không có vụ nổ

无 爆炸

Không có lửa

无 起火

4

Va chạm

(冲击 试验)

Một thanh đường kính 56mm được inlayed vào dưới cùng của một trọng lượng 10kg. Và trọng lượng sẽ được giảm từ độ cao 1m xuống pin mẫu và sau đó thanh sẽ nằm ở giữa mẫu thử. 1m 的 高度 垂直 落下 在 电池 的 中心 位置)

Không rò rỉ

无 泄漏

không có ngắn mạch

无 短路

Không có lửa

不 起火

Không có vụ nổ,

无 爆炸

5

Rơi tự do

(跌落 测试)

Pin mới; Chiều cao: 1,2m, 6 lần; Mỗi hướng hai lần; Sàn bê tông (每个 样品 电池 从 1.2 米高 处 自由落体 测试 6 次。)

Không rò rỉ

无 泄漏

không có ngắn mạch

无 短路

Không có lửa

不 起火

Không có vụ nổ,

无 爆炸

6

Hơn xả

(过 放电)

Hoàn thành xả pin, kết nối trong loạt với hai tế bào tươi và tải điện trở 3ohm cho 36h hoặc nhiệt độ tế bào trở lại môi trường xung quanh. (一个 完全 放电 的 串联) 串联 串联 串联 串联 数目 数目 数目 数目 数目 数目 数目 数目 数目 数目 数目。。。。。。。。 后 后 后 后 后 后 后 后 后, 连接 1 个 3 欧姆 负载 36 小时。)

Không có vụ nổ

无 爆炸

Không có lửa

无 起火