Pin LiFePO4 12V 15AH đến 20AH cho hệ thống Bao vây WiFi

August 5, 2023

tin tức mới nhất của công ty về Pin LiFePO4 12V 15AH đến 20AH cho hệ thống Bao vây WiFi

Pin LiFePO4 12V 15AH đến 20AH cho sản phẩm chống cháy nổ

 

Yêu cầu khách hàng:

  • Ứng dụng cho khu vực nguy hiểm, Dầu khí và Dược phẩm của Hoa Kỳ (hệ thống Bao vây WiFi), bộ điều khiển sạc có mức sạc thả nổi là 13,7V.
  • Chỉ nối tiếp, không song song
  • Tế bào và BMS cần phải có UL

 

 

 

Giải pháp:

  • Tế bào LiFePO4 32140 3.2V 15AH để lắp ráp Pin 4S1P, 12.8V 15Ah
  • Tế bào LiFePO4 40135 3.2V 20AH để lắp ráp Pin 4S1P, 12.8V 20Ah