Ứng dụng và pin chính Lithium

March 16, 2022

tin tức mới nhất của công ty về Ứng dụng và pin chính Lithium

Ứng dụng và pin chính Lithium

 

Pin Lithium chính: Li-MnO2, Li-SOCl2, Li-SOCl2 nhiệt độ cao, LiFeS2, Tụ pin.

Ứng dụng: Quân sự & quốc phòng, Đo độ bền, Dầu khí, Y tế, Điện tử chuyên nghiệp, Theo dõi, Marin & tín hiệu, Máy đối với máy (M2M)

 

tin tức mới nhất của công ty về Ứng dụng và pin chính Lithium  0

 

Thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theomarket@tacbattery.com